INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK "UNIPRESS"

INSTITUTE OF HIGH PRESSURE PHYSICS OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES "UNIPRESS"

laboratorium plastyczności pod wysokim ciśnieniem

laboratory of plastic deformation under high pressure

 

  • Informacje

Laboratorium wchodzi w skład Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress".

Laboratorium jest nowoczesną placówką naukowo badawczą zajmującą się niekonwencjonalnymi metodami przeróbki plastycznej materiałów z wykorzystaniem wysokich ciśnień.

 

Podstawową technologię stosowaną w laboratorium, umożliwiającą prowadzenie procesów dużych odkształceń plastycznych (ang. ‘severe plastic deformation’ SPD) stanowi proces kumulacyjnego wyciskania hydrostatycznego (HE). Proces jest prowadzony na nowoczesnych prasach, pracujących w zakresie ciśnień do 2500MPa zaprojektowanych oraz wytworzonych w IWC PAN.

 

W latach 2007 – 2008 laboratorium zostało gruntownie zmodernizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego wykorzystującego publiczne środki wspólnotowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publiczne środki krajowe pochodzące ze środków budżetowych.

 

Modernizacja pozwoliła rozszerzyć zakres stosowanych technologii przeróbki plastycznej o metody przeciskania przez zagięty kanał kątowy (ECAP) oraz kucie rotacyjne (RS) . Tematyka badawcza laboratorium obejmuje głównie zagadnienia związane z wytwarzaniem nano-krystalicznych metali i ich stopów poprzez zastosowanie dużych odkształceń plastycznych. Materiały takie charakteryzują się ultra wysokimi własnościami mechanicznymi, nie osiągalnymi na drodze konwencjonalnych procesów przeróbki plastycznej. W związku z tym, że rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu wymaga materiałów spełniających coraz trudniejsze warunki konstrukcyjne związane z ich wytrzymałością metale przetwarzane w laboratorium mają bardzo silny potencjał aplikacyjny. Przykładem może być czysty tytan, o wytrzymałości powyżej 1300MPa znacznie przekraczającej wytrzymałość używanego dotychczas na implanty stopu tytanu ze szkodliwymi dla zdrowia człowieka dodatkami aluminium i wanadu. Kolejnym przykładem może być stal austenityczna, w której uzyskano wytrzymałości powyżej 1300MPa a wykonane z tej stali śruby pracują już za granicą. Duży potencjał mają także stopy aluminium charakteryzujące się bardzo korzystnym stosunkiem gęstości do wytrzymałości, umożliwiającym znaczne obniżenie ciężarów konstrukcji w których są stosowane. Struktury nano-krystaliczne uzyskano w stopach serii 2xxx, 5xxx, 7xxx.

 

Poza bardzo bogatym zapleczem technologicznym laboratorium posiada także szereg metod charakteryzacji przerabianych plastycznie materiałów. Nowoczesna aparatura badawcza pozwala badać nano-metale z punktu widzenia ich własności mechanicznych, udarności, twardości oraz zaawansowanych technik badań własności powierzchni. W laboratorium prowadzone są także badania mikrostrukturalne oraz analizy składu chemicznego.

kopiowanie, pobieranie zawartości bez zgody właściciela tej strony internetowej jest ZABRONIONE

loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli

.: Copyright © 2017  KAS - CAR  All rights reserved - projekt, wykonanie i obsługa: www.ProSerwis.net.pl :.