INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK "UNIPRESS"

INSTITUTE OF HIGH PRESSURE PHYSICS OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES "UNIPRESS"

laboratorium plastyczności pod wysokim ciśnieniem

laboratory of plastic deformation under high pressure

 

  • Zasady korzystania z laboratorium

Regulamin Laboratorium

 

REGULAMIN PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH W LABORATORUM PLASTYCZNOŚCI METALI POD WYSOKIM CIŚNIENIEM, INSTYTUT WYSOKICH CISNIEN PAN (LPMWC)

www.hydroextrusion.pl

Laboratorium Plastyczności Metali pod Wysokim Ciśnieniem (LPMWC) IWC PAN, Lasek 7, 05-430 Celestyn6w,

pełni rolę polskiego laboratorium środowiskowego w następujących dziedzinach:

(1) Przeróbki plastycznej materiałów pod wysokim ciśnieniem, w tym przede wszystkim metodą wyciskania

hydrostatycznego,

(2) Łączenia wyciskania hydrostatycznego z innymi technikami przeróbki plastycznej,

(3) Generowania dużych odkształceń plastycznych w odkształcanych materiałach,

(4) Odkształcania materiałów kruchych, trudno-odkształcalnych,

(5) Konsolidacji (formowania) proszków i kompozytów,

(6) Analizy strukturalnej i badań własności mechanicznych, do których mogą być użyte urządzenia zainstalowane w

LPMWC.

Do wyposażenia LPMWC należą:

(1) Prasa do wyciskania na gorąco i na zimno Ø 65mm, 1200MPa

(2) Prasa do wyciskania na gorąco i na zimno Ø 60mm, 1300MPa

(3) Prasa do wyciskania na zimno Ø 40mm 1400MPa i 0 30mm, 1700MPa

(4) Prasa do wyciskania na zimno Ø 22mm, 2000MPa z przeciwciśnieniem 700MPa

(5) Prasa do wyciskania na zimno Ø 20mm, 2500MPa

(6) Prasa hydrauliczna o max. nacisku 1340T

(7) Prasa hydrauliczna o max. nacisku 250T

(8) Komora do procesu ECAP Ø 30mm do pracy w temp. do 250°C

(9) Komora do procesu ECAP 10mm x 10mm do pracy na zimno

(10) 4-kowadłowa kowarka rotacyjna Willer

(11) Walcarka plaska i profilowa Ø 105mm

(12) Komorowy piec do obróbki cieplnej LAC w atmosferach ochronnych (argon, azot) do 1280°C - 2szt.

(13) Rurowy piec do obróbki cieplnej (LINDBERG) Ø 150mm, do 1100°C do pracy w atmosferach ochronnych

(argon, azot) i w wysokiej próżni do 10-7 mbar

(14) Piec komorowy Lindberg Blue do 1100°C

(15) Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick 250 kN

(16) Młot udarnościowy Intron Dynatup 9250HV

(17) Mikroskop optyczny NIKON Eclipse LV 150

(18) Mikroskop optyczny NIKON Eclipse MA 100

(19) Profilometr stykowy Hommel 1000

(20) Profilometr optyczny i stykowy Hommel 8000

(21) Kamera termowizyjna z układem akwizycji danych Flir

(22) Mikrotwardościomierz Zwick/Roell ZHV 0.01-1 kG

(23) Uniwersalny twardościomierz (HRC/HB/HV) 1-250 kG

(24) Dygestorium chemiczne

(25) Glove box Ganuk

(26) System do wirtualnego prototypowania produktu i modelowania części, podzespołów oraz całych urządzeń

(27) System do analizy wytrzymałościowej i termicznej części i podzespołów

(28) System analizy zjawisk i procesów technologicznych zmiennych w czasie

(29) System symulacji zjawisk liniowych i nieliniowych

(30) System doboru modeli materiałowych do wykonania projektowanych urządzeń

(31) System wykonywania 2-D i 3-D rysunków wykonawczych, złożeniowych, poglądowych, itp.

(32) Defektoskop ultradźwiękowy DI 60 Metrison, zakres obserwacji do 500cm

(33) Prasa hydrauliczna ręczna 20 T

(34) Prasa hydrauliczna ręczna 25 T

(35) Walcarka ręczna – profilowa i plaska Ø 52mm

(36) Mikroskop pomiarowy NIKON MM-40

(37) Tarczowa piła laboratoryjna Metkom Micracut 175

(38) Tarczowa piła warsztatowa Struers Labotom 3

(39) Piła drutowa WS-22

(40) Szlifierko polerka STRUERS Lab 21

(41) Szlifierko polerka Minitech 223

(42) Waga cyfrowa z układem do pomiaru gęstości RadWag

------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady korzystania z Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim Ciśnieniem

 

ZASADY KORZYSTANIA Z LABORATORIUM PLASTYCZNOSCI POD

W Y S O K IM C I Ś N I E N I E M ,

INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ, POLSKIEJ AKADEMII NAUK (LPMWC)

www.hydroextrusion.pl

Zamawiający wysyła zgłoszenie pisemne do dr inż. Wacława Pachli

(wacek@unipress.waw.pl) lub dr inż. Mariusza Kulczyka (mariusz@unipress.waw.pl)

przedstawiając ogólny zarys planowanych eksperymentów.

(2) Wyżej wymienieni są zobowiązani do odpowiedzi w ciągu tygodnia. W razie możliwości

wykonania eksperymentów w LPMWC, w ciągu następnego tygodnia powinno się odbyć

spotkanie adekwatnych osób w celu ustalenia harmonogramu badań.

(3) Po ustalenia zakresu i harmonogramu badań strony (WYKONAWCA — LPMWC i

ZAMAWIAJACY) podpisują Umowę na wykonanie badań naukowych wg. Załącznika #1

dołączonego do niniejszych Zasad.

(4) O ile strony nie ustalą inaczej, Zamawiający badania ponosi koszty materiałowe wykonania

badań oraz koszt pracy pracowników IWC PAN.

(5) Polskie ośrodki naukowe nie ponoszą kosztów amortyzacji używanej aparatury.

(6) Zagraniczne ośrodki naukowe oraz ośrodki przemysłowe ponoszą koszty amortyzacji

używanej aparatury.

(7) Po zakończeniu badań, wszelkie publikacje powstałe na ich bazie, winny mieć albo

współautora(ów) z IWC PAN, albo adnotację, że dane eksperymenty zostały wykonane w

Laboratorium Plastyczności Metali pod Wysokim Ciśnieniem, Polska Akademia Nauk,

Warszawa, Polska. Forma referencji (współautorstwo bądź miejsce wykonania

eksperymentów) zostaje każdorazowo ustalona pisemnie przed rozpoczęciem

eksperymentów.

(8) Przekazanie rezultatów wykonanych badań naukowych musi zostać potwierdzone pisemnym

podpisem wraz z datą przez Zamawiającego.

(9) Zamawiający i IWC PAN podpisują umowę o poufności dotyczącej wyposażenia i procedur

technologicznych LPMWC. Stanowi to warunek wykonania eksperymentów.

(10) Wymienione powyżej warunki w pkt.(2),(4),(7) zostają każdorazowo jasno sprecyzowane w

podpisywanej Umowie, której szkielet jest przedstawiony w Załączniku #1 do niniejszego

Regulaminu.

Warszawa, czerwiec 2010

------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa na wykonywanie badań naukowych w Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim Ciśnieniem

 

Umowa  - (pdf) >>>

kopiowanie, pobieranie zawartości bez zgody właściciela tej strony internetowej jest ZABRONIONE

loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli

.: Copyright © 2017  KAS - CAR  All rights reserved - projekt, wykonanie i obsługa: www.ProSerwis.net.pl :.